Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Hoa Lư

khanhhoa-thcshoalu@edu.viettel.vn